Siirry pääsisältöön

Kurikkalassa edistetään esteetöntä liikkumista

Kurikkalassa on toteutettu kevään aikana tilojen esteettömyyskartoitus ja laadittu sen perusteella esteettömyyssuunnitelma. 

Kartoitusten tavoitteena on tukea kansalaisopistoja palvelujen saavutettavuuden edistämisessä sekä parantaa tilojen käyttöä paitsi erityisryhmien, myös kaikkien rakennuksia käyttävien ja vierailijoiden parissa.

Esteettömyyskartoituksessa kartoitettiin sekä sisä- että ulkotilat

Ramboll Finland Oy:n toteuttamassa esteettömyyskartoituksessa selvitettiin esteettömyyden nykytilaa rakennuksen sisätiloissa. Myös ulkotiloista kartoitettiin pysäköintialue ja sisäänkäynnit. Havaintojen perusteella laadittiin esteettömyyssuunnitelmaan korjaussuositukset havaittujen puutteiden osalta.

Kartoituksen perusteella Kurikkala on etenkin alakerran tiloiltaan monipuolinen ja valoisa. Pääsisäänkäynti soveltuu luiskan ja ovikellon myötä myös liikkumisesteisille asiakkaille. Lähellä sisäänkäyntiä sijaitsevat opiston toimisto sekä esteetön wc-tila.

Suurimmat puutteet esteettömyyden näkökulmasta liittyvät esteettömien pysäköintipaikkojen puutteeseen ja liikennejärjestelyihin pysäköintialueella, osittain liian korkeisiin kynnyksiin sekä yläkerran tiloihin, jonne ei ole esteetöntä kulkua. Pienin toimenpitein, kuten kynnyksiä madaltamalla sekä opastusta parantamalla ja piha-alueen pysäköintijärjestelyjä kohentamalla voidaan esteettömyyttä kohentaa entisestään. Myös induktiosilmukka on suositeltava asentaa ainakin juhlasaliin kuulemisen esteettömyyden varmistamiseksi.

Kartoitus liittyy Kurikan kansalaisopiston ”Kestävä elämäntapa juurtuu” –hankkeeseen, jossa kumppaneina ovat Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistot. Myös Sanssin kulttuuritalossa Kauhajoella sekä Orrelan kulttuuritalossa Teuvalla toteutettiin vastaavanlaiset kartoitukset suunnitelmineen.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tukiviittomia verkossa oman pöydän ääreltä ympäri Suomen

Eeva-Maria Koskinen on Kurikasta kotoisin oleva nykyinen turkulainen. Hän päätyi Turkuun neljä vuotta sitten opiskelemaan viittomakieltä ja tulkkausta Diakonia-ammattikorkeakouluun, josta lopulta valmistui puhevammaisten tulkiksi ja kommunikaatio-opettajaksi keväällä 2021.  - Koulutuksessani sain opiskella tulkkaamaan korvaavia kommunikointimenetelmiä, kuten tukiviittomia ja kommunikaatiosovelluksia, sekä opettamaan niiden käyttöä. Koulutukseeni kuuluivat pedagogiset opinnot, joissa erityistä huomiota kiinnitettiin käytäntöön eli siihen, kuinka opettaa kommunikaatiomenetelmiä.  Kuvassa ja kuvaajana Eeva-Maria Koskinen Koskinen aloitti opettamisen Kurikan kansalaisopistossa syksyllä 2021. Ennen valmistumistaan hän pohti erilaisia työllistymismuotoja ja vaihtoehtoja. Koulussa hän oli huomannut opettamisen olevan hänen "oma juttunsa".  - Äitini ehdotti, että tarjoaisin kurssia Kurikan kansalaisopistoon, joten siitä ajatus sitten lähti. Isona ongelmana oli, että asun Turussa, jos

Käsillä tekeminen kuuluu kaikille

Jurvalainen ammatillinen opettaja ja tekstiilialan artenomi (AMK) Hanne Alho opettaa Kurikan kansalaisopistossa  kudontaa ja käsityökursseja, käsityötaiteen perusopetusta, värjäystä sekä kasvivärjäystä ja muita lyhytkursseja. - Nautin käsillä tekemisestä sekä opettajan työstä. Haluan jakaa omaa vahvaa tietotaitoa myös muille. Käsillä tekeminen kuuluu kaikille. Opiskelijoiden innokkuus käsillä tekemiseen sekä upeat tuotokset kursseilla antavat suuresti iloa myös itselle, Alho toteaa. - Käsillä tekeminen on minulle kuin elämäntapa. Olen tekstiilikäsitöiden monialainen ammattilainen ja käsityöalan yrittäjä Atelje Hannettaressa. Omia lempikäsityöharrastuksiani ovat mm. huovutus, kudonta, neulonta, virkkaus, makramee, vaatteiden ja asusteiden ompelu eri materiaaleista sekä korujen valmistus eri tekniikoin.  Hanne Alho. Kuva Aada Alho - Olen myös elinikäinen oppija. Ammatillisen osaamiseni olen hankkinut Jurvan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Jurvan

Jokainen liikkuu itseään varten

Tarja Nieminen on asunut Etelä-Pohjanmaalla nyt reilun vuoden ajan tehden kansalaisopistoissa tuntiopettajan töitä. Eniten kursseja on tällä hetkellä Kurikan kansalaisopistossa, jossa tarjolla on erilaisia jumppia keskustaajamissa ja kylillä, FasciaMethod-kursseja, paritanssia, soololattareita, senioritanssia ja lasten tanssia niin Jalasjärvellä, Jurvassa kuin Kurikassakin.  Nieminen on opettanut eri kansalais- ja työväenopistoissa (mm. Tampereella ja Ikaalisissa) vuodesta 2005. Ensin hän teki opetustyötä muun työn ohella. Nieminen on syntynyt Tampereella ja sieltä elämä on vienyt eri paikkakunnille. Ennen opettajaksi ryhtymistä hän on ollut töissä mm. keittiöalalla eri kokoisissa ruokaa valmistavissa yksiköissä: Tampereen kouluissa, palvelutalossa ja varuskunnassa. Koulutukseltaan hän on dieettikokki, mutta tanssi on kuulunut hänen elämäänsä keskikoulusta lähtien. Tie tuntiopettajaksi sai alkunsa vähän "varkain", kun hän muutti Tampereelta paikkakunnalle, jossa ei ollut itse