Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2021.

Kudonta on niin alkajien kuin kokeneiden mestareidenkin laji

Jalasjärven Ilvesjoella asuva Marianne Hongisto opettaa Kurikan kansalaisopistossa kudontaa tai laajempaa kudonta-, neule- ja virkkausryhmää yhteensä kolmella kurssilla. Hongisto kertoo, että kursseilla mennään eteenpäin kurssilaisten ehdoilla. Se mitä kurssilla oppii ja mitä pääsee kutomaan, on paljon kiinni omasta aktiivisuudesta ja yhteiseen päätöksentekoon osallistumisesta. Uusien kurssilaisten kanssa lähdetään liikkeelle alkeista ja kädestä pitäen, useimmiten kuitenkin käytännön työn kautta. Vanhoille konkareille on turha opettaa teoriaa vuodesta toiseen, ellei jonkin työn kohdalla ilmene jotakin uutta. Marianne Hongisto Kudonnassakin virheistä oppii ja ensikertalaisia kannustetaan. Vaikka oma ensimmäinen (tai toinenkaan) tuotos ei olisi ihan konkareiden työn tasoinen, ei kursseilta totaalisia epäonnistumisiakaan muistu Hongiston mieleen. Sekä opettaja että kurssilainen voivat oppia aina uusia tapoja tehdä asioita ja jokainen voi valita itselleen sopivimmat tavat tehdä. Hongisto o

Ketkä meillä tätä opiskelevat? Profilointi parantaa asiakastuntemusta

Kansalaisopiston asiakkaista tiedetään opistoilla yleisellä tasolla melko paljon. Opiskelijahallintojärjestelmä tarjoaa helposti tietoja siitä, montako opiskelijaa opistossa on yhteensä ja kuinka suuri osa heistä on miehiä, kuinka suuri osa naisia ja mikä on heidän kotikuntansa. Tilastointia varten tiedustellaan opiskelijoilta myös mm. koulutustaustaa ja tämänhetkistä työllisyystilannetta. Eri aineiden opiskelijamäärät ovat tiedossa. Mutta kun halutaan tietää, millaiset opiskelijat meillä oikein opiskelevat saksaa tai ompelua - ja miten, joudutaan turvautumaan enemmän mutu-tuntumaan. Kurikan kansalaisopistossa päätettiin hanketyönä syksyllä 2019 selvittää, millaisia seikkoja asiakkaiden tarkempi profilointi tuo esiin ja voiko profilointia hyödyntää kurssisuunnittelussa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä. Kokeiluun valittiin erityyppisiä kursseja, sekä lyhytkursseja että pitkiä, koko lukuvuoden kestäviä kursseja: järjestyksenvalvojakurssit, puutarha-alan kurssit (omenapuun leikkaus),

Asiakasraati tuo asiakkaan äänen paremmin kuuluviin

Kurikan kansalaisopistossa käynnistyi syksyllä 2019 kokeilu, jossa testattiin kahta eri asiakasraadin mallia. Opistolle perustettiin kokeiluluonteisesti sekä kiinteä asiakasraati, jossa raatiin valitut henkilöt kokoontuvat keskustelemaan, että kerättiin ajatuksia eri yhdistyksiin tehtävien vierailujen aikana.  Kiinteään raatiin ilmoittautui kaikkiaan 11 henkilöä ja raati kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa. Raatilaisia rekrytoitiin lehti-ilmoituksilla, ilmoituksilla opiston somessa sekä satunnaisotannalla opiskelijoille lähetetyllä kutsulla. Yhdistysvierailuja toteutui kaksi, loput suunnitelmat eivät toteutuneet koronarajoitusten vuoksi. Yhdistysvierailuilla tavoitettiin 21 ihmistä. Tapaamisissa keskusteltiin opiston kurssitarjonnasta ja kerättiin kurssitoiveita. Läpi käytiin myös opiston toimintatapoja. Asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi joitakin tiloja voisi nimetä selkeämmin ja kursseja voisi verkkokauppaan ryhmitellä tarkemmin. Raatilaisten kanssa käytiin läpi asiakkaan palvelup