Siirry pääsisältöön

Tekstit

Kudonta on niin alkajien kuin kokeneiden mestareidenkin laji

Jalasjärven Ilvesjoella asuva Marianne Hongisto opettaa Kurikan kansalaisopistossa kudontaa tai laajempaa kudonta-, neule- ja virkkausryhmää yhteensä kolmella kurssilla. Hongisto kertoo, että kursseilla mennään eteenpäin kurssilaisten ehdoilla. Se mitä kurssilla oppii ja mitä pääsee kutomaan, on paljon kiinni omasta aktiivisuudesta ja yhteiseen päätöksentekoon osallistumisesta. Uusien kurssilaisten kanssa lähdetään liikkeelle alkeista ja kädestä pitäen, useimmiten kuitenkin käytännön työn kautta. Vanhoille konkareille on turha opettaa teoriaa vuodesta toiseen, ellei jonkin työn kohdalla ilmene jotakin uutta. Marianne Hongisto Kudonnassakin virheistä oppii ja ensikertalaisia kannustetaan. Vaikka oma ensimmäinen (tai toinenkaan) tuotos ei olisi ihan konkareiden työn tasoinen, ei kursseilta totaalisia epäonnistumisiakaan muistu Hongiston mieleen. Sekä opettaja että kurssilainen voivat oppia aina uusia tapoja tehdä asioita ja jokainen voi valita itselleen sopivimmat tavat tehdä. Hongisto o
Uusimmat tekstit

Ketkä meillä tätä opiskelevat? Profilointi parantaa asiakastuntemusta

Kansalaisopiston asiakkaista tiedetään opistoilla yleisellä tasolla melko paljon. Opiskelijahallintojärjestelmä tarjoaa helposti tietoja siitä, montako opiskelijaa opistossa on yhteensä ja kuinka suuri osa heistä on miehiä, kuinka suuri osa naisia ja mikä on heidän kotikuntansa. Tilastointia varten tiedustellaan opiskelijoilta myös mm. koulutustaustaa ja tämänhetkistä työllisyystilannetta. Eri aineiden opiskelijamäärät ovat tiedossa. Mutta kun halutaan tietää, millaiset opiskelijat meillä oikein opiskelevat saksaa tai ompelua - ja miten, joudutaan turvautumaan enemmän mutu-tuntumaan. Kurikan kansalaisopistossa päätettiin hanketyönä syksyllä 2019 selvittää, millaisia seikkoja asiakkaiden tarkempi profilointi tuo esiin ja voiko profilointia hyödyntää kurssisuunnittelussa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä. Kokeiluun valittiin erityyppisiä kursseja, sekä lyhytkursseja että pitkiä, koko lukuvuoden kestäviä kursseja: järjestyksenvalvojakurssit, puutarha-alan kurssit (omenapuun leikkaus),

Asiakasraati tuo asiakkaan äänen paremmin kuuluviin

Kurikan kansalaisopistossa käynnistyi syksyllä 2019 kokeilu, jossa testattiin kahta eri asiakasraadin mallia. Opistolle perustettiin kokeiluluonteisesti sekä kiinteä asiakasraati, jossa raatiin valitut henkilöt kokoontuvat keskustelemaan, että kerättiin ajatuksia eri yhdistyksiin tehtävien vierailujen aikana.  Kiinteään raatiin ilmoittautui kaikkiaan 11 henkilöä ja raati kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa. Raatilaisia rekrytoitiin lehti-ilmoituksilla, ilmoituksilla opiston somessa sekä satunnaisotannalla opiskelijoille lähetetyllä kutsulla. Yhdistysvierailuja toteutui kaksi, loput suunnitelmat eivät toteutuneet koronarajoitusten vuoksi. Yhdistysvierailuilla tavoitettiin 21 ihmistä. Tapaamisissa keskusteltiin opiston kurssitarjonnasta ja kerättiin kurssitoiveita. Läpi käytiin myös opiston toimintatapoja. Asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi joitakin tiloja voisi nimetä selkeämmin ja kursseja voisi verkkokauppaan ryhmitellä tarkemmin. Raatilaisten kanssa käytiin läpi asiakkaan palvelup

Seikkailuleirien ohjaaminen yksi kesän kohokohdista!

Kurikkalainen Maria Saari toimii opettaja sekä peruskoulussa että kansalaisopistossa. Neljän lapsen äidille liikunta, musiikki ja luonnossa liikkuminen ovat tärkeitä. Maria Seikkailuleirien Nalle-emona Nuoruusvuosinaan Saari harrasti yleisurheilua sekä viulun ja pianon soittoa. Näistä harrastuksista oppimiaan asioita hän hyödyntää nykyäänkin usein työssään. Yleisurheilukoulujen ohjaamisen Saari aloitti jo 14-vuotiaana, eikä into ole sammunut. Muutama vuosi sitten Saari suoritti yleisurheilun valmentajatutkinnon. Uusia tuulia ja oppeja Saari etsii säännöllisesti liikunta- ja musiikkialan kursseilta. Esimerkiksi Perheliikunnan perusteet -kurssikokonaisuus on auttanut Liikettä vauva-arkeen - ja Tempputaaperot -kurssien luomisessa Kurikan kansalaisopistoon. Rainstickien valmistelun ensimmäinen vaihe menossa ulkosalla Hominrinteessä. Omatekoisella soittimella on kiva soittaa musisontihetkissä. Kuva Maria Saari. Syksyllä 2020 Saari kouluttautui Metsämieli -ohjaajaksi. Maantieteen aineopinto

Kielen opettaminen geeneissä

Patricia Tuomela-Millan opettaa Kurikan kansalaisopistossa espanjan kieltä useille ryhmille. Venezuelasta kotoisin oleva Tuomela-Millan on asunut Suomessa lähes 20 vuotta. Opettajaperheessä kasvanut Tuomela-Millan on oppinut pitämään espanjan ja kastilian kieliä tärkeinä ja myös opettamista luontevana.  Aikanaan innostus opettamiseen syttyi, kun hän toimi ystävänsä espanjantunneilla sijaisopettajana. Tuomela-Millan piti opettamisesta ja ilahtuu edelleen opiskelijoista, jotka eivät anna periksi ja jatkavat vuodesta toiseen motivoituneina. Uuden kielen oppiminen kun ei ole aina helppoa. Espanjan kieli on yksi maailman neljästä puhutuimmasta kielestä. Kursseilla on käytössä Buenas Migas -kirja . Sen lisäksi käytetään monia muita materiaaleja: videoita, sarjoja, ääniä ja pelejä - hauskuutta siis riittää. Tuomela-Millan siteeraa kiinalaista sananlaskua, jonka mukaan kielen oppiminen on vielä yksi ikkuna, josta voi seurata maailmaa. Hän kutsuukin espanjan kielestä kiinnostuneita avaamaan tuo

Koulutuksesta voimaa arkeen

Haluatko parantaa työelämässä nykyään tarvittavia taitoja? Tuntuuko Sinusta, että perustaitosi (kirjoittaminen, lukeminen, laskeminen) kaipaavat hiomista? Oletko palaamassa työelämään tauon jälkeen?  Harkitsetko alanvaihtoa? Uhkaako työttömyys? Etsitkö työtä? Lähde mukaan maksuttomaan Voimaa arkeen -koulutukseen! Koulutus toteutetaan n. 3 kk:n jaksoissa sekä lähiopetuksena Kurikassa että etäopetuksena. Koulutuksessa on mahdollista arvioida omaa, olemassa olevaa osaamista, parantaa oppimis- ja ryhmätaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Jokaisen osallistujan kanssa tehdään henkilökohtainen oppimistavoitesuunnitelma. Koulutuksessa on mahdollisuus luki- ym. testeihin. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa max. 12 op:n verran opintoja mm. perus-, digi- ja opiskelutaidoissa sekä rajoitetusti yrittäjyysopintoja. Valittavana on myös taitokursseja kansalaisopistojen tarjonnasta. Voit vahvistaa itsellesi tärkeitä perustaitoja:  opit digitaitoja: tietokoneen ja älypuhelimen käyttö,  sähköinen a

Juttutuvassa ryhmätoimintaa ja vertaistukea afaatikoille

Juttutupa on afaattisille henkilöille suunnattua ryhmätoimintaa kansalaisopistoissa. Toiminta on jatkuvaa ja sitä kehitetään yhteistyössä Aivoliiton kanssa. Juttutupien ohjaajat on koulutettu afaattisen henkilön kommunikoinnin tukemiseen. Tavoitteena on tarjota mielekästä ryhmätoimintaa ja vertaistukea osallistujille. Osallistujia tuetaan ja kannustetaan vuorovaikutukseen. Tukena käytetään esimerkiksi kuvia, kirjoittamista sekä piirtämistä. Ryhmään voi osallistua tulkin tai avustajan kanssa. Osallistujalla on oikeus kuljetuspalveluun, jos omatoiminen kulkeminen ei onnistu. Kurikan kansalaisopistossa viikottain kokoontuvan ryhmän ohjaajana toimii Anita Kivineva. Juttutupa rakentuu aina samanlaisen rungon ympärille: ensin vaihdetaan kuulumiset ja sen jälkeen ohjaaja lukee tovin jotain kirjaa, josta keskustellaan. Lopuksi juodaan kahvit ja rupatellaan. Joskus jo alun kuulumisten vaihto innoittaa pitkiin keskusteluihin.  Ryhmän osallistujista kaikki eivät pysty itse tuottamaan puhetta, mut