Siirry pääsisältöön

Kokemuksia kolmannen sektorin verkostoyhteistyön kehittämisestä

Osana Kurikan, Kauhajoen ja Teuvan kansalaisopistojen yhteistä kehittämishanketta Kohti kestävää elämäntapaa haluttiin vahvistaa opistojen yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Pyrkimyksenä on parantaa opintotarjonnan saavutettavuutta ja lisätä heikossa asemassa olevien opiskelijoiden mahdollisuutta opiskella kansalaisopistossa.

Yhteistyöverkostoa lähdettiin rakentamaan lähettämällä yhteistyökutsu 84 valtakunnalliselle, alueelliselle tai paikalliselle toimijalle, jotka edustivat järjestöä, yhteisöä tai muuta toimijaa, joka edustaa yhteiskunnassa haavoittuvassa asemassa (esim. sairauden, työttömyyden, vamman, mielenterveys- tai päihdeongelman vuoksi) olevia ryhmiä, vanhuksia, lapsia, maahanmuuttajia tai romaneja. Yhteistyökutsuun vastasi 9 eri toimijaa.

Yhteistyön tarkoituksena oli selvittää, onko opistojen nykyisessä toiminnassa esteitä tai haittoja, jotka estävät tai haittaavat osallistumista opiston toimintaan, millainen kurssitoiminta palvelisi tahoja jatkossa ja onko tiedotusyhteistyö mahdollista. Verkosto kokoontui vuonna 2021 kolmesti ja kokoontumisia on jatketaan edelleen. 

Millaista yhteistyötä syntyi?

Yhdistykset ovat nykyään yhteistyökumppaneina toteutettaessa Kurikkalan iltamia. Paikallinen yhdistys tuottaa iltamiin asiantuntijan puheenvuoron, jonka jälkeen vuorossa on viihteellistä ohjelmaa. Kumppaneina ovat olleet Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistys, Sydänyhdistys ja yhteistyöstä on sovittu Kurikan Invalidien kanssa. 

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kortteleihin kulttuuria -hankkeessa perustetut Muistin virkistystreffit siirtyivät Kauhajoella ja Kurikassa kansalaisopiston toiminnaksi. Muistiyhdistys alkoi myös vuokrata opiston tiloja tapaamispaikaksi omille ryhmilleen. Lisäksi Muistiyhdistykseltä on tilattu asiantuntijoita kouluttamaan opistojen henkilöstöä esim. aivoterveyden teemasta. Muistiyhdistyksen kanssa yhteistyössä toteutetaan syksyllä 2022 aivoterveyteen liittyvä kurssi opiston opiskelijoille ja järjestetään kaikille avointa Muistikummitoimintaa.

Opettajia Aivoterveys opetustyössä -kurssilla


Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan Näkövammaisten kanssa on tuottanut opistolle henkilöstön koulutustuokion aiheesta Näkövammainen kansalaisopistossa ja näköjärjestöjen jäseniä on kutsuttu opistolle tutustumaan. Verkoton myötä virisi myös yhteistyö Jalasjärven vanhustenkotiyhdistyksen kanssa, joka on tilannut omiin tiloihinsa opistolta virkistystoimintaa.

Yhteistyössä Kiinteistöosakeyhtiö Kärrykartanon kanssa on toteutettu asunto-osakeyhtiön senioripihassa kaikille avointa pihajumppaa ja yhteislaulua. Tilaisuuksiin kutsutaan koko alueen ja läheisten palveluasumisyksikköjen väkeä.

Letontien pihajumpassa hyödynnetään pihan apuvälineitä. Opettajana Inga Järvimäki.


Tuloksista ja jatkosta

Verkoston rakentamisen myötä yhteistyö kansalaisopistojen ja 3. sektorin toimijoiden välillä tiivistyi ja uusia toimintatapoja virisi. Opistojen kurssitarjonnassa osataan ottaa peremmin huomioon erilaisten ryhmien tarpeet, esimerkiksi syksyllä 2022 Kurikan kansalaisopistolla on tarjolla esteetön luontoretki. Tutustuminen toimijoihin mahdollistaa sen, että mielipiteitä ja neuvoja on helppo kysyä jatkossakin. 3. sektorin toimijoilta on tullut selkeitä kurssitoiveita ja niitä pyritään toteuttamaan. Yhteistyö antaa myös näkemystä siihen, ettei suunnitella päällekkäistä toimintaa muiden toimijoiden kanssa. Myös opistoissa ymmärrys ja näkökulma mm. esteettömyyteen ja saavutettavuuteen on laajentunut.

Yhteistyö nykyisen verkoston kanssa jatkuu ja uusia yhteistyökumppaneita otetaan mukaan edelleen.
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tukiviittomia verkossa oman pöydän ääreltä ympäri Suomen

Eeva-Maria Koskinen on Kurikasta kotoisin oleva nykyinen turkulainen. Hän päätyi Turkuun neljä vuotta sitten opiskelemaan viittomakieltä ja tulkkausta Diakonia-ammattikorkeakouluun, josta lopulta valmistui puhevammaisten tulkiksi ja kommunikaatio-opettajaksi keväällä 2021.  - Koulutuksessani sain opiskella tulkkaamaan korvaavia kommunikointimenetelmiä, kuten tukiviittomia ja kommunikaatiosovelluksia, sekä opettamaan niiden käyttöä. Koulutukseeni kuuluivat pedagogiset opinnot, joissa erityistä huomiota kiinnitettiin käytäntöön eli siihen, kuinka opettaa kommunikaatiomenetelmiä.  Kuvassa ja kuvaajana Eeva-Maria Koskinen Koskinen aloitti opettamisen Kurikan kansalaisopistossa syksyllä 2021. Ennen valmistumistaan hän pohti erilaisia työllistymismuotoja ja vaihtoehtoja. Koulussa hän oli huomannut opettamisen olevan hänen "oma juttunsa".  - Äitini ehdotti, että tarjoaisin kurssia Kurikan kansalaisopistoon, joten siitä ajatus sitten lähti. Isona ongelmana oli, että asun Turussa, jos

Käsillä tekeminen kuuluu kaikille

Jurvalainen ammatillinen opettaja ja tekstiilialan artenomi (AMK) Hanne Alho opettaa Kurikan kansalaisopistossa  kudontaa ja käsityökursseja, käsityötaiteen perusopetusta, värjäystä sekä kasvivärjäystä ja muita lyhytkursseja. - Nautin käsillä tekemisestä sekä opettajan työstä. Haluan jakaa omaa vahvaa tietotaitoa myös muille. Käsillä tekeminen kuuluu kaikille. Opiskelijoiden innokkuus käsillä tekemiseen sekä upeat tuotokset kursseilla antavat suuresti iloa myös itselle, Alho toteaa. - Käsillä tekeminen on minulle kuin elämäntapa. Olen tekstiilikäsitöiden monialainen ammattilainen ja käsityöalan yrittäjä Atelje Hannettaressa. Omia lempikäsityöharrastuksiani ovat mm. huovutus, kudonta, neulonta, virkkaus, makramee, vaatteiden ja asusteiden ompelu eri materiaaleista sekä korujen valmistus eri tekniikoin.  Hanne Alho. Kuva Aada Alho - Olen myös elinikäinen oppija. Ammatillisen osaamiseni olen hankkinut Jurvan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Jurvan

Jokainen liikkuu itseään varten

Tarja Nieminen on asunut Etelä-Pohjanmaalla nyt reilun vuoden ajan tehden kansalaisopistoissa tuntiopettajan töitä. Eniten kursseja on tällä hetkellä Kurikan kansalaisopistossa, jossa tarjolla on erilaisia jumppia keskustaajamissa ja kylillä, FasciaMethod-kursseja, paritanssia, soololattareita, senioritanssia ja lasten tanssia niin Jalasjärvellä, Jurvassa kuin Kurikassakin.  Nieminen on opettanut eri kansalais- ja työväenopistoissa (mm. Tampereella ja Ikaalisissa) vuodesta 2005. Ensin hän teki opetustyötä muun työn ohella. Nieminen on syntynyt Tampereella ja sieltä elämä on vienyt eri paikkakunnille. Ennen opettajaksi ryhtymistä hän on ollut töissä mm. keittiöalalla eri kokoisissa ruokaa valmistavissa yksiköissä: Tampereen kouluissa, palvelutalossa ja varuskunnassa. Koulutukseltaan hän on dieettikokki, mutta tanssi on kuulunut hänen elämäänsä keskikoulusta lähtien. Tie tuntiopettajaksi sai alkunsa vähän "varkain", kun hän muutti Tampereelta paikkakunnalle, jossa ei ollut itse