Siirry pääsisältöön

Ketkä meillä tätä opiskelevat? Profilointi parantaa asiakastuntemusta

Kansalaisopiston asiakkaista tiedetään opistoilla yleisellä tasolla melko paljon. Opiskelijahallintojärjestelmä tarjoaa helposti tietoja siitä, montako opiskelijaa opistossa on yhteensä ja kuinka suuri osa heistä on miehiä, kuinka suuri osa naisia ja mikä on heidän kotikuntansa. Tilastointia varten tiedustellaan opiskelijoilta myös mm. koulutustaustaa ja tämänhetkistä työllisyystilannetta. Eri aineiden opiskelijamäärät ovat tiedossa. Mutta kun halutaan tietää, millaiset opiskelijat meillä oikein opiskelevat saksaa tai ompelua - ja miten, joudutaan turvautumaan enemmän mutu-tuntumaan.

Kurikan kansalaisopistossa päätettiin hanketyönä syksyllä 2019 selvittää, millaisia seikkoja asiakkaiden tarkempi profilointi tuo esiin ja voiko profilointia hyödyntää kurssisuunnittelussa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä. Kokeiluun valittiin erityyppisiä kursseja, sekä lyhytkursseja että pitkiä, koko lukuvuoden kestäviä kursseja: järjestyksenvalvojakurssit, puutarha-alan kurssit (omenapuun leikkaus), nais- ja sekakuorot, vaateompelun ja puutyön kurssit, metalli-, puukko- ja taontakurssit sekä posliinimaalauksen kurssit. 

Tarkasteluun otettiin viisi lukuvuotta ja profiiliin kerättiin tiedot sukupuolesta, iästä, tämänhetkisestä työtilanteesta ja koulutustaustasta. Selvitettiin, kuinka pitkään saman harrastuksen parissa viihdyttiin, mille muille opiston kursseille tyypillisesti osallistuttiin ja miltä Kurikan postinumeroalueelta kurssille tultiin. Selvitettiin myös, kuinka moni opiskelijoista käy vain tällä yhdellä kurssilla ja kuinka suuri osuus opiskelijoista on mukana vain yhden lukuvuoden.

Profiloinnissa selvitettyjä tietoja nais- ja sekakuorolaulun opiskelijastaMiten kursseilla käydään?

Tuloksia on mielenkiintoista lukea. Esimerkiksi lyhyillä puutarhakursseilla käyvät ovat aktiivisia opistolaisia muutenkin (osallistuvat keskimäärin 5,7 muulle kurssille), kun taas lyhyillä järjestyksenvalvojakursseilla käyvät ei juurikaan käytä opiston palveluja muuten (osallistuvat keskimäärin 0,7 muulle kurssille). Korkein keski-ikä on puutarhakursseilla, matalin posliininmaalauksessa. 

Uskollisimpia kurssilla käyjiä ovat puutyön opiskelijat, jotka viihtyvät kurssillaan keskimäärin 3,2 vuotta. Otantaan valittujen lyhytkurssien luonne taas on sellainen, että niille ei ole tarvetta tulla uudelleen useina peräkkäisinä vuosina. Keskimäärin kaikilla mukana olleilla pitkillä kursseilla 37 % opiskelijoista viihtyy mukana vain yhden lukuvuoden. Toki kurssikohtaiset erot ovat isoja.

Miten tuloksia voi hyödyntää?

Useiden kurssien yhteenveto kirkastaa ainekohtaisesti, onko opiskelijamäärä nousussa vai laskussa, mikä on opiskelijoiden ikä- ja sukupuolijakauma ja miltä kunnan alueilta opiskelijat tulevat. Kun tiedetään, millaisia opiskelijoita kurssilla on, voidaan nähdä, keitä sieltä puuttuu. 

Kurssia voidaan räätälöidä palvelemaan yhä paremmin nykyisenkaltaisia opiskelijoita, tai ryhtyä tarvittaessa miettimään, miten saada mukaan nyt puuttuvien ihmisryhmien edustajia. Jos jollakin kurssilla valtaosa osallistujista tulisi joltakin tietyltä alueelta, voisi olla aiheellista selvittää, voiko kurssi siirtyä kyseiselle alueelle.

Luvut paljastavat kunkin aineen vetovoiman lisäksi sen pitovoiman. Miten hyvin kurssilla viihdytään? Jos yhden vuoden jälkeen lopettavia on paljon, voi ryhtyä miettimään, onko kurssin kuvaus kohdallaan. Tai mitä voisi tehdä, että motivaatio jatkaa harrastuksen parissa kasvaisi.

Profilointeja voi hyödyntää myös markkinoinnissa ja viestinnässä. Sosiaalisen median mainontaa voi kohdentaa ikäryhmän ja muun kiinnostuksen mukaan. Jos kohderyhmä näyttää siltä, että some ei heitä tavoita, kannattaa valita muu tiedotuskanava. 

Kun tiedetään vaateompelun opiskelijoiden osallistuvan ahkerasti muillekin käden taitojen kursseille, kannattaa varmistaa, että he saavat tietoonsa opiston käden taitojen kurssien tarjonnan. Puutyön opiskelijat osallistuvat usein tvt-kursseille, joten heille kannattaa niistä vinkata. Omenpuun leikkauksen kursseilla käyneet osallistuvat myös muille puutarhakursseille, kannattaa siis vinkata.

Asiakkaiden profilointi kyllä syventää ymmärrystä opiston opiskelijoista ja tuo lisää työkaluja niin kurssien kehittämiseen kuin viestintään ja markkinointiinkin. Aikaa ja viitseliäisyyttä työ vaatii, mutta kokemukset houkuttelevat jatkamaan. Työn alla onkin seuraavaksi käden taitojen lyhytkurssien opiskelijaprofiilien selvittäminen. Jos profiilien halutaan pysyvän ajan tasalla, myös jo laadittuja profiileja tulee päivittää. 

Mielessä kannttaa kuitenkin pitää myös se, että keskiarvo ei kerro koko totuutta ja totuus voi piiloutua taulukoihin. Profiili on vain yksinkertaistettu kuva vaihtelevasta opiskelijajoukosta. Esimerkiksi posliininmaalauksessa on tutkitusta joukosta alhaisin keski-ikä, vaikka suurin osa opiskelijoista on iältään 70-79-vuotiaita.

Asiakasprofiileja on Kurikan kansalaisopistossa laadittu osana Opetushallituksen rahoittamaa 'Asiakas framille' -laatu- ja kehittämishanketta. 

Lisätietoja:

Päivi Rantamäki, rehtori
p. 044 724 8700
etunimi.sukunimi@kurikanopisto.fi
Kurikan kansalaisopisto

Kristiina Väliniemi, koulutussuunnittelija
p. 044 237 2480
etunimi.sukunimi@kurikanopisto.fi
Kurikan kansalaisopisto

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Hyvä porukka tuo miehet liikkumaan

Miesten liikuntaryhmällä Keskikylän koululla Jalasjärvellä on pitkät perinteet. Ryhmässä liikkuu kaksikin herraa, jotka ovat osallistuneet jo noin 40 vuoden ajan. Jorma Laitila muistelee, että aloitusvuosi on ollut 1979 tai 1980. Hyväksi havaitsemaansa harrastukseen Laitila  pyysi mukaansa Olavi Säntin, ja siitä lähtien miehet ovat Keskikylässä liikkuneet. Jorma Laitila ja Olavi Säntti venyttelevät Miesten liikunnassa Keskikylässä 40 vuoden kokemuksella. Muillakin osallistujilla on pitkä historia liikuntaryhmässä, useampi jäsen on ollut mukana jo vähintään 20 vuotta. Osallistujia on eri puolilta Jalasjärveä. Mikä sitten saa miehen tulemaan paikalle joka torstai vuodesta toiseen? Yhteinen näkemys on se, että paras mahdollinen tunnelma ja ryhmässä kukkiva huumori vetävät paikalle. Kavereita haetaan mukaan ja kuljetaan kimppakyydillä, autoporukalle on kuulemma oltava hyvä selitys, jos aikoo jäädä pois. Ryhmään viimeksi liittyneet Timo Laurila ja Pekka Harju todistavat, että ryhmään on sil

Juttutuvassa ryhmätoimintaa ja vertaistukea afaatikoille

Juttutupa on afaattisille henkilöille suunnattua ryhmätoimintaa kansalaisopistoissa. Toiminta on jatkuvaa ja sitä kehitetään yhteistyössä Aivoliiton kanssa. Juttutupien ohjaajat on koulutettu afaattisen henkilön kommunikoinnin tukemiseen. Tavoitteena on tarjota mielekästä ryhmätoimintaa ja vertaistukea osallistujille. Osallistujia tuetaan ja kannustetaan vuorovaikutukseen. Tukena käytetään esimerkiksi kuvia, kirjoittamista sekä piirtämistä. Ryhmään voi osallistua tulkin tai avustajan kanssa. Osallistujalla on oikeus kuljetuspalveluun, jos omatoiminen kulkeminen ei onnistu. Kurikan kansalaisopistossa viikottain kokoontuvan ryhmän ohjaajana toimii Anita Kivineva. Juttutupa rakentuu aina samanlaisen rungon ympärille: ensin vaihdetaan kuulumiset ja sen jälkeen ohjaaja lukee tovin jotain kirjaa, josta keskustellaan. Lopuksi juodaan kahvit ja rupatellaan. Joskus jo alun kuulumisten vaihto innoittaa pitkiin keskusteluihin.  Ryhmän osallistujista kaikki eivät pysty itse tuottamaan puhetta, mut

Ihania lauluhetkiä on tiedossa!

Kurikan kansalaisopistossa monenlaisia musiikin kursseja opettaa jalasjärveläislähtöinen Jenni Packalén. - Olen kasvanut musiikin parissa. Perheeni on hyvin musikaalinen ja jo pienestä likasta lähtien olen harrastanut laulamista, kuorolaulua sekä pianon- ja viulunsoittoa. Olen opiskellut musiikin tuottajaksi (AMK) ja olen laulaja-lauluntekijä. Omia lauluja olen tehnyt 20 vuoden ajan ja esiintynyt ja kaikkaillut eri kokoonpanoissa. Olen opiskellut myös populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutuksessa sekä suorittanut musiikkiterapian perusopintoja. Tällä hetkellä opiskelen Promus-musiikintekijän koulutuksessa kehittyäkseni lauluntekijänä. Olen harrastanut ja tehnyt töitä myös musiikkiteatterin parissa. Vapaa-ajalla vietän aikaa perheeni ja ystävieni kanssa. Nautin luonnosta ja auringosta! Laulan myös Jenni Packalén & Mikko Kesäniemi duossa ja Valovoima-yhtyeessä.  Omenankukkien keskellä. Kuva Katariina Vestergård. - Kansalaisopistossa opetan, koska rakastan musiikkia ja haluan vie