Siirry pääsisältöön

Ketkä meillä tätä opiskelevat? Profilointi parantaa asiakastuntemusta

Kansalaisopiston asiakkaista tiedetään opistoilla yleisellä tasolla melko paljon. Opiskelijahallintojärjestelmä tarjoaa helposti tietoja siitä, montako opiskelijaa opistossa on yhteensä ja kuinka suuri osa heistä on miehiä, kuinka suuri osa naisia ja mikä on heidän kotikuntansa. Tilastointia varten tiedustellaan opiskelijoilta myös mm. koulutustaustaa ja tämänhetkistä työllisyystilannetta. Eri aineiden opiskelijamäärät ovat tiedossa. Mutta kun halutaan tietää, millaiset opiskelijat meillä oikein opiskelevat saksaa tai ompelua - ja miten, joudutaan turvautumaan enemmän mutu-tuntumaan.

Kurikan kansalaisopistossa päätettiin hanketyönä syksyllä 2019 selvittää, millaisia seikkoja asiakkaiden tarkempi profilointi tuo esiin ja voiko profilointia hyödyntää kurssisuunnittelussa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä. Kokeiluun valittiin erityyppisiä kursseja, sekä lyhytkursseja että pitkiä, koko lukuvuoden kestäviä kursseja: järjestyksenvalvojakurssit, puutarha-alan kurssit (omenapuun leikkaus), nais- ja sekakuorot, vaateompelun ja puutyön kurssit, metalli-, puukko- ja taontakurssit sekä posliinimaalauksen kurssit. 

Tarkasteluun otettiin viisi lukuvuotta ja profiiliin kerättiin tiedot sukupuolesta, iästä, tämänhetkisestä työtilanteesta ja koulutustaustasta. Selvitettiin, kuinka pitkään saman harrastuksen parissa viihdyttiin, mille muille opiston kursseille tyypillisesti osallistuttiin ja miltä Kurikan postinumeroalueelta kurssille tultiin. Selvitettiin myös, kuinka moni opiskelijoista käy vain tällä yhdellä kurssilla ja kuinka suuri osuus opiskelijoista on mukana vain yhden lukuvuoden.

Profiloinnissa selvitettyjä tietoja nais- ja sekakuorolaulun opiskelijastaMiten kursseilla käydään?

Tuloksia on mielenkiintoista lukea. Esimerkiksi lyhyillä puutarhakursseilla käyvät ovat aktiivisia opistolaisia muutenkin (osallistuvat keskimäärin 5,7 muulle kurssille), kun taas lyhyillä järjestyksenvalvojakursseilla käyvät ei juurikaan käytä opiston palveluja muuten (osallistuvat keskimäärin 0,7 muulle kurssille). Korkein keski-ikä on puutarhakursseilla, matalin posliininmaalauksessa. 

Uskollisimpia kurssilla käyjiä ovat puutyön opiskelijat, jotka viihtyvät kurssillaan keskimäärin 3,2 vuotta. Otantaan valittujen lyhytkurssien luonne taas on sellainen, että niille ei ole tarvetta tulla uudelleen useina peräkkäisinä vuosina. Keskimäärin kaikilla mukana olleilla pitkillä kursseilla 37 % opiskelijoista viihtyy mukana vain yhden lukuvuoden. Toki kurssikohtaiset erot ovat isoja.

Miten tuloksia voi hyödyntää?

Useiden kurssien yhteenveto kirkastaa ainekohtaisesti, onko opiskelijamäärä nousussa vai laskussa, mikä on opiskelijoiden ikä- ja sukupuolijakauma ja miltä kunnan alueilta opiskelijat tulevat. Kun tiedetään, millaisia opiskelijoita kurssilla on, voidaan nähdä, keitä sieltä puuttuu. 

Kurssia voidaan räätälöidä palvelemaan yhä paremmin nykyisenkaltaisia opiskelijoita, tai ryhtyä tarvittaessa miettimään, miten saada mukaan nyt puuttuvien ihmisryhmien edustajia. Jos jollakin kurssilla valtaosa osallistujista tulisi joltakin tietyltä alueelta, voisi olla aiheellista selvittää, voiko kurssi siirtyä kyseiselle alueelle.

Luvut paljastavat kunkin aineen vetovoiman lisäksi sen pitovoiman. Miten hyvin kurssilla viihdytään? Jos yhden vuoden jälkeen lopettavia on paljon, voi ryhtyä miettimään, onko kurssin kuvaus kohdallaan. Tai mitä voisi tehdä, että motivaatio jatkaa harrastuksen parissa kasvaisi.

Profilointeja voi hyödyntää myös markkinoinnissa ja viestinnässä. Sosiaalisen median mainontaa voi kohdentaa ikäryhmän ja muun kiinnostuksen mukaan. Jos kohderyhmä näyttää siltä, että some ei heitä tavoita, kannattaa valita muu tiedotuskanava. 

Kun tiedetään vaateompelun opiskelijoiden osallistuvan ahkerasti muillekin käden taitojen kursseille, kannattaa varmistaa, että he saavat tietoonsa opiston käden taitojen kurssien tarjonnan. Puutyön opiskelijat osallistuvat usein tvt-kursseille, joten heille kannattaa niistä vinkata. Omenpuun leikkauksen kursseilla käyneet osallistuvat myös muille puutarhakursseille, kannattaa siis vinkata.

Asiakkaiden profilointi kyllä syventää ymmärrystä opiston opiskelijoista ja tuo lisää työkaluja niin kurssien kehittämiseen kuin viestintään ja markkinointiinkin. Aikaa ja viitseliäisyyttä työ vaatii, mutta kokemukset houkuttelevat jatkamaan. Työn alla onkin seuraavaksi käden taitojen lyhytkurssien opiskelijaprofiilien selvittäminen. Jos profiilien halutaan pysyvän ajan tasalla, myös jo laadittuja profiileja tulee päivittää. 

Mielessä kannttaa kuitenkin pitää myös se, että keskiarvo ei kerro koko totuutta ja totuus voi piiloutua taulukoihin. Profiili on vain yksinkertaistettu kuva vaihtelevasta opiskelijajoukosta. Esimerkiksi posliininmaalauksessa on tutkitusta joukosta alhaisin keski-ikä, vaikka suurin osa opiskelijoista on iältään 70-79-vuotiaita.

Asiakasprofiileja on Kurikan kansalaisopistossa laadittu osana Opetushallituksen rahoittamaa 'Asiakas framille' -laatu- ja kehittämishanketta. 

Lisätietoja:

Päivi Rantamäki, rehtori
p. 044 724 8700
etunimi.sukunimi@kurikanopisto.fi
Kurikan kansalaisopisto

Kristiina Väliniemi, koulutussuunnittelija
p. 044 237 2480
etunimi.sukunimi@kurikanopisto.fi
Kurikan kansalaisopisto

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tukiviittomia verkossa oman pöydän ääreltä ympäri Suomen

Eeva-Maria Koskinen on Kurikasta kotoisin oleva nykyinen turkulainen. Hän päätyi Turkuun neljä vuotta sitten opiskelemaan viittomakieltä ja tulkkausta Diakonia-ammattikorkeakouluun, josta lopulta valmistui puhevammaisten tulkiksi ja kommunikaatio-opettajaksi keväällä 2021.  - Koulutuksessani sain opiskella tulkkaamaan korvaavia kommunikointimenetelmiä, kuten tukiviittomia ja kommunikaatiosovelluksia, sekä opettamaan niiden käyttöä. Koulutukseeni kuuluivat pedagogiset opinnot, joissa erityistä huomiota kiinnitettiin käytäntöön eli siihen, kuinka opettaa kommunikaatiomenetelmiä.  Kuvassa ja kuvaajana Eeva-Maria Koskinen Koskinen aloitti opettamisen Kurikan kansalaisopistossa syksyllä 2021. Ennen valmistumistaan hän pohti erilaisia työllistymismuotoja ja vaihtoehtoja. Koulussa hän oli huomannut opettamisen olevan hänen "oma juttunsa".  - Äitini ehdotti, että tarjoaisin kurssia Kurikan kansalaisopistoon, joten siitä ajatus sitten lähti. Isona ongelmana oli, että asun Turussa, jos

Käsillä tekeminen kuuluu kaikille

Jurvalainen ammatillinen opettaja ja tekstiilialan artenomi (AMK) Hanne Alho opettaa Kurikan kansalaisopistossa  kudontaa ja käsityökursseja, käsityötaiteen perusopetusta, värjäystä sekä kasvivärjäystä ja muita lyhytkursseja. - Nautin käsillä tekemisestä sekä opettajan työstä. Haluan jakaa omaa vahvaa tietotaitoa myös muille. Käsillä tekeminen kuuluu kaikille. Opiskelijoiden innokkuus käsillä tekemiseen sekä upeat tuotokset kursseilla antavat suuresti iloa myös itselle, Alho toteaa. - Käsillä tekeminen on minulle kuin elämäntapa. Olen tekstiilikäsitöiden monialainen ammattilainen ja käsityöalan yrittäjä Atelje Hannettaressa. Omia lempikäsityöharrastuksiani ovat mm. huovutus, kudonta, neulonta, virkkaus, makramee, vaatteiden ja asusteiden ompelu eri materiaaleista sekä korujen valmistus eri tekniikoin.  Hanne Alho. Kuva Aada Alho - Olen myös elinikäinen oppija. Ammatillisen osaamiseni olen hankkinut Jurvan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Jurvan

Jokainen liikkuu itseään varten

Tarja Nieminen on asunut Etelä-Pohjanmaalla nyt reilun vuoden ajan tehden kansalaisopistoissa tuntiopettajan töitä. Eniten kursseja on tällä hetkellä Kurikan kansalaisopistossa, jossa tarjolla on erilaisia jumppia keskustaajamissa ja kylillä, FasciaMethod-kursseja, paritanssia, soololattareita, senioritanssia ja lasten tanssia niin Jalasjärvellä, Jurvassa kuin Kurikassakin.  Nieminen on opettanut eri kansalais- ja työväenopistoissa (mm. Tampereella ja Ikaalisissa) vuodesta 2005. Ensin hän teki opetustyötä muun työn ohella. Nieminen on syntynyt Tampereella ja sieltä elämä on vienyt eri paikkakunnille. Ennen opettajaksi ryhtymistä hän on ollut töissä mm. keittiöalalla eri kokoisissa ruokaa valmistavissa yksiköissä: Tampereen kouluissa, palvelutalossa ja varuskunnassa. Koulutukseltaan hän on dieettikokki, mutta tanssi on kuulunut hänen elämäänsä keskikoulusta lähtien. Tie tuntiopettajaksi sai alkunsa vähän "varkain", kun hän muutti Tampereelta paikkakunnalle, jossa ei ollut itse