Siirry pääsisältöön

Ketkä meillä tätä opiskelevat? Profilointi parantaa asiakastuntemusta

Kansalaisopiston asiakkaista tiedetään opistoilla yleisellä tasolla melko paljon. Opiskelijahallintojärjestelmä tarjoaa helposti tietoja siitä, montako opiskelijaa opistossa on yhteensä ja kuinka suuri osa heistä on miehiä, kuinka suuri osa naisia ja mikä on heidän kotikuntansa. Tilastointia varten tiedustellaan opiskelijoilta myös mm. koulutustaustaa ja tämänhetkistä työllisyystilannetta. Eri aineiden opiskelijamäärät ovat tiedossa. Mutta kun halutaan tietää, millaiset opiskelijat meillä oikein opiskelevat saksaa tai ompelua - ja miten, joudutaan turvautumaan enemmän mutu-tuntumaan.

Kurikan kansalaisopistossa päätettiin hanketyönä syksyllä 2019 selvittää, millaisia seikkoja asiakkaiden tarkempi profilointi tuo esiin ja voiko profilointia hyödyntää kurssisuunnittelussa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä. Kokeiluun valittiin erityyppisiä kursseja, sekä lyhytkursseja että pitkiä, koko lukuvuoden kestäviä kursseja: järjestyksenvalvojakurssit, puutarha-alan kurssit (omenapuun leikkaus), nais- ja sekakuorot, vaateompelun ja puutyön kurssit, metalli-, puukko- ja taontakurssit sekä posliinimaalauksen kurssit. 

Tarkasteluun otettiin viisi lukuvuotta ja profiiliin kerättiin tiedot sukupuolesta, iästä, tämänhetkisestä työtilanteesta ja koulutustaustasta. Selvitettiin, kuinka pitkään saman harrastuksen parissa viihdyttiin, mille muille opiston kursseille tyypillisesti osallistuttiin ja miltä Kurikan postinumeroalueelta kurssille tultiin. Selvitettiin myös, kuinka moni opiskelijoista käy vain tällä yhdellä kurssilla ja kuinka suuri osuus opiskelijoista on mukana vain yhden lukuvuoden.

Profiloinnissa selvitettyjä tietoja nais- ja sekakuorolaulun opiskelijastaMiten kursseilla käydään?

Tuloksia on mielenkiintoista lukea. Esimerkiksi lyhyillä puutarhakursseilla käyvät ovat aktiivisia opistolaisia muutenkin (osallistuvat keskimäärin 5,7 muulle kurssille), kun taas lyhyillä järjestyksenvalvojakursseilla käyvät ei juurikaan käytä opiston palveluja muuten (osallistuvat keskimäärin 0,7 muulle kurssille). Korkein keski-ikä on puutarhakursseilla, matalin posliininmaalauksessa. 

Uskollisimpia kurssilla käyjiä ovat puutyön opiskelijat, jotka viihtyvät kurssillaan keskimäärin 3,2 vuotta. Otantaan valittujen lyhytkurssien luonne taas on sellainen, että niille ei ole tarvetta tulla uudelleen useina peräkkäisinä vuosina. Keskimäärin kaikilla mukana olleilla pitkillä kursseilla 37 % opiskelijoista viihtyy mukana vain yhden lukuvuoden. Toki kurssikohtaiset erot ovat isoja.

Miten tuloksia voi hyödyntää?

Useiden kurssien yhteenveto kirkastaa ainekohtaisesti, onko opiskelijamäärä nousussa vai laskussa, mikä on opiskelijoiden ikä- ja sukupuolijakauma ja miltä kunnan alueilta opiskelijat tulevat. Kun tiedetään, millaisia opiskelijoita kurssilla on, voidaan nähdä, keitä sieltä puuttuu. 

Kurssia voidaan räätälöidä palvelemaan yhä paremmin nykyisenkaltaisia opiskelijoita, tai ryhtyä tarvittaessa miettimään, miten saada mukaan nyt puuttuvien ihmisryhmien edustajia. Jos jollakin kurssilla valtaosa osallistujista tulisi joltakin tietyltä alueelta, voisi olla aiheellista selvittää, voiko kurssi siirtyä kyseiselle alueelle.

Luvut paljastavat kunkin aineen vetovoiman lisäksi sen pitovoiman. Miten hyvin kurssilla viihdytään? Jos yhden vuoden jälkeen lopettavia on paljon, voi ryhtyä miettimään, onko kurssin kuvaus kohdallaan. Tai mitä voisi tehdä, että motivaatio jatkaa harrastuksen parissa kasvaisi.

Profilointeja voi hyödyntää myös markkinoinnissa ja viestinnässä. Sosiaalisen median mainontaa voi kohdentaa ikäryhmän ja muun kiinnostuksen mukaan. Jos kohderyhmä näyttää siltä, että some ei heitä tavoita, kannattaa valita muu tiedotuskanava. 

Kun tiedetään vaateompelun opiskelijoiden osallistuvan ahkerasti muillekin käden taitojen kursseille, kannattaa varmistaa, että he saavat tietoonsa opiston käden taitojen kurssien tarjonnan. Puutyön opiskelijat osallistuvat usein tvt-kursseille, joten heille kannattaa niistä vinkata. Omenpuun leikkauksen kursseilla käyneet osallistuvat myös muille puutarhakursseille, kannattaa siis vinkata.

Asiakkaiden profilointi kyllä syventää ymmärrystä opiston opiskelijoista ja tuo lisää työkaluja niin kurssien kehittämiseen kuin viestintään ja markkinointiinkin. Aikaa ja viitseliäisyyttä työ vaatii, mutta kokemukset houkuttelevat jatkamaan. Työn alla onkin seuraavaksi käden taitojen lyhytkurssien opiskelijaprofiilien selvittäminen. Jos profiilien halutaan pysyvän ajan tasalla, myös jo laadittuja profiileja tulee päivittää. 

Mielessä kannttaa kuitenkin pitää myös se, että keskiarvo ei kerro koko totuutta ja totuus voi piiloutua taulukoihin. Profiili on vain yksinkertaistettu kuva vaihtelevasta opiskelijajoukosta. Esimerkiksi posliininmaalauksessa on tutkitusta joukosta alhaisin keski-ikä, vaikka suurin osa opiskelijoista on iältään 70-79-vuotiaita.

Asiakasprofiileja on Kurikan kansalaisopistossa laadittu osana Opetushallituksen rahoittamaa 'Asiakas framille' -laatu- ja kehittämishanketta. 

Lisätietoja:

Päivi Rantamäki, rehtori
p. 044 724 8700
etunimi.sukunimi@kurikanopisto.fi
Kurikan kansalaisopisto

Kristiina Väliniemi, koulutussuunnittelija
p. 044 237 2480
etunimi.sukunimi@kurikanopisto.fi
Kurikan kansalaisopisto

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ihania lauluhetkiä on tiedossa!

Kurikan kansalaisopistossa monenlaisia musiikin kursseja opettaa jalasjärveläislähtöinen Jenni Packalén. - Olen kasvanut musiikin parissa. Perheeni on hyvin musikaalinen ja jo pienestä likasta lähtien olen harrastanut laulamista, kuorolaulua sekä pianon- ja viulunsoittoa. Olen opiskellut musiikin tuottajaksi (AMK) ja olen laulaja-lauluntekijä. Omia lauluja olen tehnyt 20 vuoden ajan ja esiintynyt ja kaikkaillut eri kokoonpanoissa. Olen opiskellut myös populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutuksessa sekä suorittanut musiikkiterapian perusopintoja. Tällä hetkellä opiskelen Promus-musiikintekijän koulutuksessa kehittyäkseni lauluntekijänä. Olen harrastanut ja tehnyt töitä myös musiikkiteatterin parissa. Vapaa-ajalla vietän aikaa perheeni ja ystävieni kanssa. Nautin luonnosta ja auringosta! Laulan myös Jenni Packalén & Mikko Kesäniemi duossa ja Valovoima-yhtyeessä.  Omenankukkien keskellä. Kuva Katariina Vestergård. - Kansalaisopistossa opetan, koska rakastan musiikkia ja haluan vie

Luovuudelle mahdollisuus

Kauhajoelta lähtöisin oleva Satu Ojala on maatalon tytär ja tottunut tekemään käsillään sekä tarttumaan toimeen. Kurikan kansalaisopistossa Ojala opettaa pääasiassa ikonimaalausta, keramiikkaa, betonitöitä ja lasitaidetta sekä ohjaa kahta toimintakeskuksen ryhmää. Ahkera kansalaisopiston opiskelija Satu Ojala päätyi aikanaan parturi-kampaajan ja puuverstastyöntekijän urilta tilanteeseen, jossa kouluttautuminen uuteen ammattiin oli edessä. Uusi ammatti löytyikin kädentaitojen parista ja Ojala opiskeli Kankaanpään opistossa esineen suunnittelua ja valmistusta valmistuen artesaaniksi. Ojala oli ahkera opiskelija ja teki opintoja valmiiksi ripeässä tahdissa. - Viimeisen kevään, kun muut tekivät hiki päässä näyttöjään, minä menin Kihniölle lisäoppiin ja nautin lasin muotoilusta, Ojala muistelee. Opiskeluaikana Ojala tutustui ikoneihin, ja ne ovat vieneetkin hänet mukanaan. Opiskeltuaan itse ympäri Pohjanmaata Ojala ryhtyi itsekin opettajaksi. Ikonimaalausryhmä on toiminut Kurikassa jo 10 vu

Kiva että harrastus säilyi maailmantilanteesta huolimatta

Kun koronaviruksen leviäminen pakotti kansalaisopistot sulkemaan tilansa ja keskeyttämään lähiopetuksen, vaihtoehtona opetuksen jatkamiselle oli etäopetus. Kurikan kansalaisopistossa tilaisuuteen tarttui 14 opettajaa, jotka järjestivät etäopetusta 35 kurssilla lähes 400 opiskelijalle. Ajatuksiaan etäopiskelusta ja etäopettamisesta kertovat musiikin yksilöopiskelijat Maiju Rajala ja Anja Piirto sekä kuvataidekoululainen Lilli Lappalainen yhdessä äitinsä Ella Kivimäen kanssa. Opettajien näkemyksistä kertovat kuvataidekoulu TEKEVÄn opettaja Minna Salonen ja naisten liikuntakurssien opettaja Johanna Penttinen. Opiskelijoiden ajatuksia etäopetuksesta Etäkursseille osallistuneilla opiskelijoilla oli vaihtelevasti kokemusta aikaisemmasta etäopiskelusta - osa oli opiskellut verkossa aiemminkin, osa aloitti nyt olosuhteiden pakottamana. Tieto oman kurssin keskeytymisestä harmitti kaikkia opiskelijoita. - Oli mukava tieto, että kurssi sittenkin jatkuu, Maiju Rajala muistelee. Opiskelijat s