Siirry pääsisältöön

Ketkä meillä tätä opiskelevat? Profilointi parantaa asiakastuntemusta

Kansalaisopiston asiakkaista tiedetään opistoilla yleisellä tasolla melko paljon. Opiskelijahallintojärjestelmä tarjoaa helposti tietoja siitä, montako opiskelijaa opistossa on yhteensä ja kuinka suuri osa heistä on miehiä, kuinka suuri osa naisia ja mikä on heidän kotikuntansa. Tilastointia varten tiedustellaan opiskelijoilta myös mm. koulutustaustaa ja tämänhetkistä työllisyystilannetta. Eri aineiden opiskelijamäärät ovat tiedossa. Mutta kun halutaan tietää, millaiset opiskelijat meillä oikein opiskelevat saksaa tai ompelua - ja miten, joudutaan turvautumaan enemmän mutu-tuntumaan.

Kurikan kansalaisopistossa päätettiin hanketyönä syksyllä 2019 selvittää, millaisia seikkoja asiakkaiden tarkempi profilointi tuo esiin ja voiko profilointia hyödyntää kurssisuunnittelussa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä. Kokeiluun valittiin erityyppisiä kursseja, sekä lyhytkursseja että pitkiä, koko lukuvuoden kestäviä kursseja: järjestyksenvalvojakurssit, puutarha-alan kurssit (omenapuun leikkaus), nais- ja sekakuorot, vaateompelun ja puutyön kurssit, metalli-, puukko- ja taontakurssit sekä posliinimaalauksen kurssit. 

Tarkasteluun otettiin viisi lukuvuotta ja profiiliin kerättiin tiedot sukupuolesta, iästä, tämänhetkisestä työtilanteesta ja koulutustaustasta. Selvitettiin, kuinka pitkään saman harrastuksen parissa viihdyttiin, mille muille opiston kursseille tyypillisesti osallistuttiin ja miltä Kurikan postinumeroalueelta kurssille tultiin. Selvitettiin myös, kuinka moni opiskelijoista käy vain tällä yhdellä kurssilla ja kuinka suuri osuus opiskelijoista on mukana vain yhden lukuvuoden.

Profiloinnissa selvitettyjä tietoja nais- ja sekakuorolaulun opiskelijastaMiten kursseilla käydään?

Tuloksia on mielenkiintoista lukea. Esimerkiksi lyhyillä puutarhakursseilla käyvät ovat aktiivisia opistolaisia muutenkin (osallistuvat keskimäärin 5,7 muulle kurssille), kun taas lyhyillä järjestyksenvalvojakursseilla käyvät ei juurikaan käytä opiston palveluja muuten (osallistuvat keskimäärin 0,7 muulle kurssille). Korkein keski-ikä on puutarhakursseilla, matalin posliininmaalauksessa. 

Uskollisimpia kurssilla käyjiä ovat puutyön opiskelijat, jotka viihtyvät kurssillaan keskimäärin 3,2 vuotta. Otantaan valittujen lyhytkurssien luonne taas on sellainen, että niille ei ole tarvetta tulla uudelleen useina peräkkäisinä vuosina. Keskimäärin kaikilla mukana olleilla pitkillä kursseilla 37 % opiskelijoista viihtyy mukana vain yhden lukuvuoden. Toki kurssikohtaiset erot ovat isoja.

Miten tuloksia voi hyödyntää?

Useiden kurssien yhteenveto kirkastaa ainekohtaisesti, onko opiskelijamäärä nousussa vai laskussa, mikä on opiskelijoiden ikä- ja sukupuolijakauma ja miltä kunnan alueilta opiskelijat tulevat. Kun tiedetään, millaisia opiskelijoita kurssilla on, voidaan nähdä, keitä sieltä puuttuu. 

Kurssia voidaan räätälöidä palvelemaan yhä paremmin nykyisenkaltaisia opiskelijoita, tai ryhtyä tarvittaessa miettimään, miten saada mukaan nyt puuttuvien ihmisryhmien edustajia. Jos jollakin kurssilla valtaosa osallistujista tulisi joltakin tietyltä alueelta, voisi olla aiheellista selvittää, voiko kurssi siirtyä kyseiselle alueelle.

Luvut paljastavat kunkin aineen vetovoiman lisäksi sen pitovoiman. Miten hyvin kurssilla viihdytään? Jos yhden vuoden jälkeen lopettavia on paljon, voi ryhtyä miettimään, onko kurssin kuvaus kohdallaan. Tai mitä voisi tehdä, että motivaatio jatkaa harrastuksen parissa kasvaisi.

Profilointeja voi hyödyntää myös markkinoinnissa ja viestinnässä. Sosiaalisen median mainontaa voi kohdentaa ikäryhmän ja muun kiinnostuksen mukaan. Jos kohderyhmä näyttää siltä, että some ei heitä tavoita, kannattaa valita muu tiedotuskanava. 

Kun tiedetään vaateompelun opiskelijoiden osallistuvan ahkerasti muillekin käden taitojen kursseille, kannattaa varmistaa, että he saavat tietoonsa opiston käden taitojen kurssien tarjonnan. Puutyön opiskelijat osallistuvat usein tvt-kursseille, joten heille kannattaa niistä vinkata. Omenpuun leikkauksen kursseilla käyneet osallistuvat myös muille puutarhakursseille, kannattaa siis vinkata.

Asiakkaiden profilointi kyllä syventää ymmärrystä opiston opiskelijoista ja tuo lisää työkaluja niin kurssien kehittämiseen kuin viestintään ja markkinointiinkin. Aikaa ja viitseliäisyyttä työ vaatii, mutta kokemukset houkuttelevat jatkamaan. Työn alla onkin seuraavaksi käden taitojen lyhytkurssien opiskelijaprofiilien selvittäminen. Jos profiilien halutaan pysyvän ajan tasalla, myös jo laadittuja profiileja tulee päivittää. 

Mielessä kannttaa kuitenkin pitää myös se, että keskiarvo ei kerro koko totuutta ja totuus voi piiloutua taulukoihin. Profiili on vain yksinkertaistettu kuva vaihtelevasta opiskelijajoukosta. Esimerkiksi posliininmaalauksessa on tutkitusta joukosta alhaisin keski-ikä, vaikka suurin osa opiskelijoista on iältään 70-79-vuotiaita.

Asiakasprofiileja on Kurikan kansalaisopistossa laadittu osana Opetushallituksen rahoittamaa 'Asiakas framille' -laatu- ja kehittämishanketta. 

Lisätietoja:

Päivi Rantamäki, rehtori
p. 044 724 8700
etunimi.sukunimi@kurikanopisto.fi
Kurikan kansalaisopisto

Kristiina Väliniemi, koulutussuunnittelija
p. 044 237 2480
etunimi.sukunimi@kurikanopisto.fi
Kurikan kansalaisopisto

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Lavalla! Kurikan kansalaisopiston esittävän taiteen ryhmät 22.-23.4.2023

Kurikan yhtenäiskoulun auditorio. Keskuspuistikko 23, 61300 Kurikka Tilaisuuteen maksuton sisäänpääsy.  Saliin voi tulla ja sieltä poistua aina tauon aikana. Aikataulu: Lauantai 22.4.2023 Klo 12.15-12.45 Mandoliini soi. Opettaja Juha Runsala / Ari Kivistö Tauko Klo 13.00-13.45 Aikuisten bändikoulu: Jokitörmän orkesteri 3. Opettaja Ari Kivistö Nuoret yksilöoppilaat. Opettaja Janos Tisza Tauko Klo 14.00-14.45 Marin musikantit. Opettaja Mari Luomala-Kulkula Tauko Klo 15.00-15.30 Laulukööri Mesikset. Opettaja Matti Saari Tauko Klo 15.45-16.45 Aikuisten bändikoulu: Teoreettinen improvisaatio. Opettaja Ari Kivistö Bändikoulu, Jurva. Opettaja Ari Kivistö ¤ ¤ ¤ Sunnuntai 23.4.2023 Klo 12.00-13.00 Keskikylän teatteri. Opettaja Eeva Saha Mettumaarikuoro. Opettaja Matti Ala-Välkkilä The Pojat. Opettaja Henriikka Warmbold Tauko Klo 13.15-14.15 Tanssimusiikin orkesteri. Opettaja Stefan Lenkiewicz Saksofonin yksilöopiskelijat. Opettaja Stefan Lenkiewicz Aikuisten bändikoulu: Jokitörmän orkesteri 1.

Käsityön ilon jakaminen viikon huippuhetkiä

Kurikkalaislähtöinen kädentaitojen opettaja Riitta Koskinen opettaa Kurikan kansalaisopistossa tällä hetkellä Kudonta ja käsityö -kursseilla sekä lyhyillä kranssien, kynttilöiden ja korttien valmistamisen kursseilla. Tarjolla oli syksyllä myös Kangaspuilla kutomisen perusteita -kurssi, joka on laadittu osaamisperusteiseksi siten, että halutessaan opiskelija voi saada siitä opintopisteitä.  Riitta on ahkera käsitöiden tekijä itsekin.  - Päivitän omilla käsitöilläni  @rullaliisa Instagram-tiliä ja nautin käsityösohvani idearikkaudesta. Kerron myös Kurikan kansalaisopiston Facebook-tilillä kädentaitoryhmieni kuulumisia pari kertaa kuukaudessa. Kuva Timo Niemelä - Kurikan kansalaisopiston lisäksi opetan Kauhajoen kansalaisopistoissa ja opettaminen on tällä hetkellä ainoa työni. Koska nyt on joulutauko, käytän aikani opiskeluun ja käsitöihin. Aloitin elokuussa Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot, ja nyt aion kiriä opintojani ja kutoa i

Kurikkalan kevätiltamissa 25.3.2023 vinkkejä varautumiseen

Kurikkalan setlementin yhteistyössä Kurikan Marttojen kanssa järjestämissä Kurikkalan kevätiltamissa 25.3.2023 klo 17 alkaen yhdistyksen puheenjohtaja Maria Kohtala kertoo aiheesta tarkemmin puheenvuorossaan Kotivara kuntoon. Lisäksi ohjelmassa lintujen tunnistusvisa, Heidi Pajuluoman ja Sanni Kalliosaaren musiikkiesitys ja esittelen lyhyesti Kurikan Marttojen toimintaa. Lopuksi pelataan bingoa Marttojen tämän vuoden teemana on varautuminen. Tavoitteena on lisätä tietoa, taitoa ja valmiuksia miten selviytyä erilaisissa arjen häiriötilanteissa, kuten esim. sähkökatkon aikana. Pyritään siihen, että jokaisen tulisi pärjätä poikkeustilanteessa kotona ainakin 72 tuntia. Martat antavat konkreettisia esimerkkejä ja neuvoja, joilla varaudutaan arkipäivän poikkeustiloihin. Varautumistaidot lisäävät turvallisuuden tunnetta ja vahvistavat pärjäämisen kokemusta. On tärkeää tuntea myös muut omatoimisen varautumisen perusteet, kuten vaikkapa mistä häiriötilanteissa saa oikeaa tietoa. Suomen Pelastu