Siirry pääsisältöön

Asiakasraati tuo asiakkaan äänen paremmin kuuluviin

Kurikan kansalaisopistossa käynnistyi syksyllä 2019 kokeilu, jossa testattiin kahta eri asiakasraadin mallia. Opistolle perustettiin kokeiluluonteisesti sekä kiinteä asiakasraati, jossa raatiin valitut henkilöt kokoontuvat keskustelemaan, että kerättiin ajatuksia eri yhdistyksiin tehtävien vierailujen aikana. 

Kiinteään raatiin ilmoittautui kaikkiaan 11 henkilöä ja raati kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa. Raatilaisia rekrytoitiin lehti-ilmoituksilla, ilmoituksilla opiston somessa sekä satunnaisotannalla opiskelijoille lähetetyllä kutsulla. Yhdistysvierailuja toteutui kaksi, loput suunnitelmat eivät toteutuneet koronarajoitusten vuoksi. Yhdistysvierailuilla tavoitettiin 21 ihmistä.

Tapaamisissa keskusteltiin opiston kurssitarjonnasta ja kerättiin kurssitoiveita. Läpi käytiin myös opiston toimintatapoja. Asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi joitakin tiloja voisi nimetä selkeämmin ja kursseja voisi verkkokauppaan ryhmitellä tarkemmin. Raatilaisten kanssa käytiin läpi asiakkaan palvelupolkua sekä mietittiin sitä, missä järjestyksessä tiedot on viisasta opinto-ohjelmassa esittää.

Asiakasraati työssään tammikuussa 2020

Kurssikuvauksia käytiin läpi ja mietittiin, millainen tieto on välttämätöntä ja mikä hyödyllistä. Tärkeiksi nähtiin mm. kielten kursseilla tasokuvaukset ja hyödyllistä on, jos kuvauksessa on linkki vaikkapa kirjan esittelysivulle. Kuultiin opiskelijoiden toiveista saada tietyille kursseille lisätunteja tai toiveesta saada muistutusviesti ennen kurssin alkamista. Opiston toimiston optimaalista aukioloaikaa mietittiin ja analysoitiin sitä, missä painettu opinto-ohjelma on onnistunut ja mitä pitäisi kehittää.

Mitä tietoja opiskelija kurssista tarvitsee ja missä järjestyksessä ne on hyvä kertoa?


Kokeilun jälkeen keväällä 2021 opistossa päätettiin jatkaa asiakasraatitoimintaa. Raati tarjoaa opistolle varsin hyödylliseksi koetun väylän saada asiakkaan ääni paremmin kuuluviin. Palvelun tuottajan ja käyttäjän näkökulmat ovat erilaiset ja molemmat hyötyvät siitä, että palvelu toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Neuvottelu ja toisen osapuolen näkökulmaan tutustuminen ovat hyviä työkaluja palvelun kehittämisessä. 

Malliksi valikoitui kiinteä, määräaikainen raati. Kokeilussa huomattiin, että kiinteä raati oppi tuntemaan opistoa ja sen reunaehtoja, ja näin näkemys opiston mahdollisuuksista kehittyä syventyi. Raadin jäsenenä myös tuntui oppivan kuuntelemaan ympäristöään siten, että saattoi tuoda opistolle terveisiä muiltakin opiskelijoilta ja kuntalaisilta. 

Osa raatilaisista on iloksemme halukkaita jatkamaan raadissa. Uusi, syksyllä 2021 perustettava raati saa siten käyttöönsä sekä edellisen raadin kokemusta että uusien raatilaisten näkemystä.

Vierailut yhdistyksiin tavoittaisivat tietysti lukumääräisesti enemmän potentiaalisia opiskelijoita. Tarjolla olisi joka kerta tuoteita ajatuksia ja mahdollisuus tavoittaa ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet kiinnostuneita opistosta. Eivät vierailut siis jatkossakaan ole poissuljettuja. Kuntalaisia kuullaan ilman koronarajoituksia toimivassa yhteiskunnassa myös erilaisten tapahtumien ja messujen yhteydessä. 

Kokeilu toteutettiin Opetushallituksen myöntämän laatu- ja kehittämisrahoituksen turvin osana Asiakas framille -hanketta, joka on ollut käynnissä Kurikan kansalaisopistossa syksystä 2019 lähtien.

Lisätietoja:

Päivi Rantamäki, rehtori
p. 044 724 8700
etunimi.sukunimi@kurikanopisto.fi
Kurikan kansalaisopisto

Kristiina Väliniemi, koulutussuunnittelija
p. 044 237 2480
etunimi.sukunimi@kurikanopisto.fi
Kurikan kansalaisopisto

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tukiviittomia verkossa oman pöydän ääreltä ympäri Suomen

Eeva-Maria Koskinen on Kurikasta kotoisin oleva nykyinen turkulainen. Hän päätyi Turkuun neljä vuotta sitten opiskelemaan viittomakieltä ja tulkkausta Diakonia-ammattikorkeakouluun, josta lopulta valmistui puhevammaisten tulkiksi ja kommunikaatio-opettajaksi keväällä 2021.  - Koulutuksessani sain opiskella tulkkaamaan korvaavia kommunikointimenetelmiä, kuten tukiviittomia ja kommunikaatiosovelluksia, sekä opettamaan niiden käyttöä. Koulutukseeni kuuluivat pedagogiset opinnot, joissa erityistä huomiota kiinnitettiin käytäntöön eli siihen, kuinka opettaa kommunikaatiomenetelmiä.  Kuvassa ja kuvaajana Eeva-Maria Koskinen Koskinen aloitti opettamisen Kurikan kansalaisopistossa syksyllä 2021. Ennen valmistumistaan hän pohti erilaisia työllistymismuotoja ja vaihtoehtoja. Koulussa hän oli huomannut opettamisen olevan hänen "oma juttunsa".  - Äitini ehdotti, että tarjoaisin kurssia Kurikan kansalaisopistoon, joten siitä ajatus sitten lähti. Isona ongelmana oli, että asun Turussa, jos

Käsillä tekeminen kuuluu kaikille

Jurvalainen ammatillinen opettaja ja tekstiilialan artenomi (AMK) Hanne Alho opettaa Kurikan kansalaisopistossa  kudontaa ja käsityökursseja, käsityötaiteen perusopetusta, värjäystä sekä kasvivärjäystä ja muita lyhytkursseja. - Nautin käsillä tekemisestä sekä opettajan työstä. Haluan jakaa omaa vahvaa tietotaitoa myös muille. Käsillä tekeminen kuuluu kaikille. Opiskelijoiden innokkuus käsillä tekemiseen sekä upeat tuotokset kursseilla antavat suuresti iloa myös itselle, Alho toteaa. - Käsillä tekeminen on minulle kuin elämäntapa. Olen tekstiilikäsitöiden monialainen ammattilainen ja käsityöalan yrittäjä Atelje Hannettaressa. Omia lempikäsityöharrastuksiani ovat mm. huovutus, kudonta, neulonta, virkkaus, makramee, vaatteiden ja asusteiden ompelu eri materiaaleista sekä korujen valmistus eri tekniikoin.  Hanne Alho. Kuva Aada Alho - Olen myös elinikäinen oppija. Ammatillisen osaamiseni olen hankkinut Jurvan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Jurvan

Jokainen liikkuu itseään varten

Tarja Nieminen on asunut Etelä-Pohjanmaalla nyt reilun vuoden ajan tehden kansalaisopistoissa tuntiopettajan töitä. Eniten kursseja on tällä hetkellä Kurikan kansalaisopistossa, jossa tarjolla on erilaisia jumppia keskustaajamissa ja kylillä, FasciaMethod-kursseja, paritanssia, soololattareita, senioritanssia ja lasten tanssia niin Jalasjärvellä, Jurvassa kuin Kurikassakin.  Nieminen on opettanut eri kansalais- ja työväenopistoissa (mm. Tampereella ja Ikaalisissa) vuodesta 2005. Ensin hän teki opetustyötä muun työn ohella. Nieminen on syntynyt Tampereella ja sieltä elämä on vienyt eri paikkakunnille. Ennen opettajaksi ryhtymistä hän on ollut töissä mm. keittiöalalla eri kokoisissa ruokaa valmistavissa yksiköissä: Tampereen kouluissa, palvelutalossa ja varuskunnassa. Koulutukseltaan hän on dieettikokki, mutta tanssi on kuulunut hänen elämäänsä keskikoulusta lähtien. Tie tuntiopettajaksi sai alkunsa vähän "varkain", kun hän muutti Tampereelta paikkakunnalle, jossa ei ollut itse