Siirry pääsisältöön

Kurssien syntymiseksi vaaditaan toimiva kansalaisopisto

Kun kansalaisopisto on määritellyt tavoitteekseen olla opiskelijalähtöinen koulutuspalvelu lähellä, miten tavoitteeseen voi päästä? Mitkä kaikki seikat toimintaan vaikuttavat?

Tätä hahmottamaan Kurikan kansalaisopistossa on laadittu prosessikartta. Muistutetaan vielä mieliin, että Kurikan kansalaisopisto on yksityinen oppilaitos, jonka ylläpitäjä on Kurikkalan Setlementti ry.

Kaiken pohjalla on lainsäädäntö eli laki vapaasta sivistystyöstä. Kansalaisopistotoiminnan perustana on myös kuntalaisten tarpeiden tunnistaminen kiinnostavien kurssien suunnittelemiseksi sekä sidosryhmät ja verkostot, jotka auttavat toiminnan järjestämisessä, esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan kansalaisopistot tai Kurikan kyläseurat.


Taloudellisesti kansalaisopiston toimintaan vaikuttaa merkittävimmin valtionosuusrahoitus, jonka vuosittain tietyin perustein määrittelee opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuusrahoitus (2022) kattaa n. 60 % kansalaisopiston rahoituksesta. Valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta vastaa Opetushallitus. Em. toimijat myöntävät ja hallinnoivat lisäksi erilaisia kehittämis- ja koulutushankerahoituksia. Myös Kurikan kaupunki avustaa vuosittain kansalaisopiston toimintaa valtuuston budjettipäätöksen mukaisesti. Kaupungin avustus kattaa noin 26 % kansalaisopiston kuluista.Strategista ohjausta toiminnan kehittämiseen tarjoavat valtakunnalliset toimijat Kansalaisopistojen liitto sekä Setlementtiliitto. Liittojen kautta on mahdollista pysyä alan kehityksessä mukana, hankkia osaamista sekä päästä verkostojen ja vertaistuen äärelle. Setlementtiliiton kautta on mahdollista saada myös maltillisesti rahoitusta kehittämiseen.

Ruohonjuuritason taloudellisesta ja strategisesta ohjauksesta päättävä elin on kymmenhenkinen Kurikkalan Setlementti ry:n hallitus, joka on samalla myös Kurikan kansalaisopiston johtokunta. Näiden linjausten mukaan kansalaisopiston hallintohenkilöstö toimeenpanee tehtyjä päätöksiä.

Opiskelijan näkökulmasta oleellista on, että kurssisuunnittelua on tehty tarpeiden mukaan ja että valikoimasta löytyy kiinnostavia kursseja. Tärkeää on myös se, että asiakaspalvelu on sujuvaa: opiskelija löytää itselle sopivan kurssin ja kaikki kurssiin liittyvät käytännön toimet hoituvat sujuvasti, esimerkiksi kurssin maksaminen. Kurssimaksut kattavat noin 14 % kansalaisopiston kuluista.Jotta tämä kansalaisopistotoiminnan ydin – kurssit – voivat olla olemassa ja toimia sujuvasti, kansalaisopiston on huolehdittava kurssitoiminnan mahdollistavista reunaehdoista. Kurssille on löydyttävä opettaja, joka osaa opettamansa asian ja osaa myös opettaa sen muille. Kurssille on löydyttävä sopiva tila, jossa kurssi voidaan turvallisesti pitää. Kurssista on tiedotettava siten, että opiskelija saa siitä tiedon ja voi ilmoittautua kurssille. Lukuvuoden tuntiresurssi on jaettava siten, että tunteja riittää eri kursseille, eri opettajille, eri aloille ja eri alueille. Lisäksi on huolehdittava, että kansalaisopiston johtamiseen ja hallinnointiin on riittävästi resurssia ja että hallinnossa on tarvittava osaaminen.

Kun kaikki tämä on kunnossa riittävän hyvin, tuloksena voi olla opiskelijalähtöinen koulutuspalvelu lähellä opiskelijaa.


Prosessikartta on alun perin laadittu vuosina 2017-2018 käynnissä olleen Parasta palvelua mentoroinnilla ja muotoilulla -hankkeen aikana. Hanketta rahoitti Opetushallitus. Karttaa päivitettiin talvella 2024 osana Kurikan kansalaisopistossa jatkuvasti käynnissä olevaa CAF-laadunarviointiprosessia.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ohjelma: Kevätnäyttelysuunnistus 27.-28.4.2024

Päivitetty 12.4.2024. Tiedot päivittyvät. Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään Kurikan kansalaisopiston kuvataiteen ja käden taitojen kevätnäyttely  kurssien toimitiloissa . Näyttely on avoinna la 27.4. klo 10-14 ja su 28.4. klo 12-18. Vierailla voi valitsemissaan kohteissa. Kannustamme osallistumaan näyttelysuunnistukseen siten, että kahden päivän aikana kiertää monta näyttelykohdetta ja kerää leimoja näyttelypassiin. Täyden passin (6 vierailukohdetta) voi palauttaa mihin tahansa näyttelykohteeseen ja näin osallistua opistolahjakorttien arvontaan. Näyttelypasseja ja ohjelmia saa kirjastoilta ja opistolta 17.4. alkaen. Niitä on jaossa myös kaikissa näyttelykohteissa. Merkitse päivä jo kalenteriin ja seuraa tiedotusta! Monissa näyttelypisteissä myynnissä kahvia ja arpoja. Vierailtavat kohteet Jalasjärvi Iloniemi, opistotila , Koskitie 5, Jalasjärvi  Keramiikka,  Kivat käsityöt, Kudonta, Lasityöt, Lasten kuvataiteen perusopetus, Makramee, Tölkinavaajatyöt  Luopajärven kudonta

Käsityön ilon jakaminen viikon huippuhetkiä

Kurikkalaislähtöinen kädentaitojen opettaja Riitta Koskinen opettaa Kurikan kansalaisopistossa tällä hetkellä Kudonta ja käsityö -kursseilla sekä lyhyillä kranssien, kynttilöiden ja korttien valmistamisen kursseilla. Tarjolla oli syksyllä myös Kangaspuilla kutomisen perusteita -kurssi, joka on laadittu osaamisperusteiseksi siten, että halutessaan opiskelija voi saada siitä opintopisteitä.  Riitta on ahkera käsitöiden tekijä itsekin.  - Päivitän omilla käsitöilläni  @rullaliisa Instagram-tiliä ja nautin käsityösohvani idearikkaudesta. Kerron myös Kurikan kansalaisopiston Facebook-tilillä kädentaitoryhmieni kuulumisia pari kertaa kuukaudessa. Kuva Timo Niemelä - Kurikan kansalaisopiston lisäksi opetan Kauhajoen kansalaisopistoissa ja opettaminen on tällä hetkellä ainoa työni. Koska nyt on joulutauko, käytän aikani opiskeluun ja käsitöihin. Aloitin elokuussa Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot, ja nyt aion kiriä opintojani ja kutoa i

Päivä harrastuksen parissa nollaa päätä ja kroppaa

Kurikkalainen Kristiina Lohiluoma opettaa Kurikan kansalaisopistossa tällä lukukaudella grafiikkaa kankaalle, sekä ohjaa kuntouttavan työtoiminnan Joppari-ryhmää.  Kristiina Lohiluoma Aiemmin ohjelmassa on ollut myös  lino/puupiirroskurssi ja metalligrafiikkaa. Kurikan kansalaisopiston lisäksi Lohiluoma opettaa myös muissa alueen kansalaisopistoissa. Kevätkokous. Metalligrafiikkaa. Perinteinen kuparilevyn viivasyövytys ja hartsilla sävypinnat. - Opin grafiikan tekemiseen olen hankkinut vuosien varrella eri kansalaisopistojen kursseilla.  Useiden vuosien kurssien jälkeen alettiin kyselemään valmiutta siirtyä ohjaamaan metalligrafiikan kurssille. Sehän sopi. Hankittu tietotaito on hyvä siirtää nuoremmille sukupolville, Kristiina kertoo. Monotypia 1/1, painettu eläviä kasveja käyttäen. - Oppiminen on elinikäistä. Useimmiten uuden tietotaidon oppiminen on hauskaa. Ryhmässä vuorovaikutus on antoisaa. Asioihin saa uusia näkökulmia. Päivä harrastuksen parissa nollaa päätä ja kroppaa. Tutustuu